Over Team Bax

"Team Bax" is een creatie die in 2006 het levenslicht zag. Om op een (semi-) professionele manier onze passie uit te oefenen was het nodig een degelijk structuur op poten te zetten. Via deze structuur werd het gemakkellijker om de grote wedstrijden te rijden en ook de resultaten volgden. Al snel veroverden we een dubbele (individueel en team) bronzen WK medaille; Greven (D) 2009. Ook internationale overwinningen en ereplaatsen bleven niet uit.

Deze successen werden mede mogelijk door professionele trainingen van diverse wereldkampioenen. In 2013 kozen we defenitief om ons te laten begeleiden door de familie Chardon (NL), samen goed voor 6 wereldtitels. Ysbrand tilde het dressuurresultaat naar een ongeëvenaarde hoogte (pb: 41,08pnt in Windsor 2014). Bram wist Tinne haar handen sneller te maken, waardoor iedereen nu ook rekening zal moeten houden met "Team Bax" in de marathon. Beste tijden in de hindernissen volgden. Deze begeleiding resulteert momenteel in een combinatie van elegantie in de dressuur en snelheid in de marathon. Met het fine-tunen van dit broos evenwicht zijn we nog dagelijks bezig en worden we regelmatig bijgestuurd door Ysbrand en Bram.

In 2013 kozen we ook resoluut om met het beste materiaal te werken. We mmakten de overstap naar "Van Den Heuvel" - rijtuigen (Valkenswaard - NL) als leverancier / service voor de koetsen. Sinds deze overstap zien we dat vooral de marathon met grote sprongen vooruit ging. Een keuze waar we nog altijd achterstaan. Of het nu het materiaal is of een combinatie van allerlei factoren; is deze keuze een stukje van de puzzel?!

In 2010 besloten we om onze thuisbasis te vestigen in Meerle. Hier bouwden we een professioneel trainingscentrum. Alle vereiste accommodaties om de atleten op de ideale manier voor te bereiden topprestaties te leveren werden hier voorzien; een ruime dressuurpiste, 3 hindernissen, ruime stallen, ... Nu is al gebleken dat deze verhuis zeker een meerwaarde heeft.. In 2012 namen wij en de pony's onze definitieve intrek in deze nieuwe accomodaties.

Grootste bezielers achter dit project zijn Tinne en Jan . Tinne, die van in de wieg al met pony's omging, maakte in haar jeugdjaren de keuze voor de mensport. Zij zag in toenmalig dressuurdiva Mia Allo haar voorbeeld. Toen ze de internationale wedstrijd van Breda (NL) bezocht wist ze wat ze wou, ooit zou ze hier deelnemen en zou haar naam in de geschiedenis-men-boeken terecht komen. Jan had initieel niets met de paardensport te maken. Via zijn goede vrienden Philippe en Guy leerde hij deze indrukwekkende sport ook kennen. Op een dag nam hij als groom deel aan de wedstrijd in Breda, toen Tinne haar droom in vervulling ging. Ze kwamen elkaar tegen en van het ene kwam ... Tinne en Jan delen sedert 2004 hun passie. Samen staan ze ook in voor de dagelijkse verzorging, training, ... van de pony's. Na enkele jaren zag ook Fons (vader van Jan) in dat een degelijke structuur noodzakelijk was. Fons die met zijn jarenlange ervaring, als raadgever, een duidelijk zicht had op wat er goed en minder goed was anticipeerde hier ook op. Daarom stuurde hij aan tot de oprichting van "Team Bax". Ook vandaag staat hij ons nog bij met raad en daad en is hij één van de hevige supporters langs de kant. Tijdens de wedstrijden zijn we natuurlijk aangewezen op onze grooms; Guy, Peter, Britt, ... Allen droegen hun steentje bij tot de behaalde successen. En wanneer we topprestaties aan het leveren zijn op (inter)nationale wedstrijden verdienen de thuisblijvers de beste zorgen. Deze logistieke taak nemen Hilde, Natalie, Pauline, Lizzy, ... graag op zich.